Pon-Pt: 9–17
Sob: 9–13

Rynek 4
34-120 Andrychów

tel: 33 875 28 58
e-mail: ksiegarnia@b-marczynski.pl

Polityka prywatności

1. Administrator danych Administratorem danych osobowych jest Bożena Marczyńska-Marek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Księgarnia Bożena Marczyńska-Marek, Rynek 4, 34-120 Andrychów, NIP: 5511537212, REGON: 381125077, zwana dalej „Administratorem”.

2. Przetwarzanie danych osobowych Administrator pozyskuje dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i dostawy artykułów oferowanych przez księgarnię bezpośrednio od klientów. Dane te przekazywane są Administratorowi bądź za pośrednictwem formularza zamówień na stronie internetowej www.b-marczynski.pl, bądź też przy składaniu zamówienia w rozmowie telefonicznej. Administrator pozyskuje następujące dane osobowe klienta: imię i nazwisko, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także nazwę firmy i numer NIP, adres dostawy (ulica, numer budynku lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Dane te stanowią niezbędne minimum pozwalające na nawiązanie kontaktu, dostarczenie zamówionych produktów i, w konsekwencji, wykonanie umowy zawieranej z klientem. Dane te są zarazem potrzebne do wystawienia faktury VAT, dokumentującą dokonaną sprzedaż. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a mianowicie okoliczności, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania umowy, którą klient jest stroną, lub w celu podjęcia kroków na jego żądanie przed zawarciem umowy. W razie nawiązania z Administratorem kontaktu przez e-mail (ksiegarnia@b-marczynski.pl) zawarte w wiadomości dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz adres email, są przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do udzielanie odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony.

3. Okres przechowywania danych Dane osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których przetwarzane są dane osobowe (prawidłowe wykonanie umowy, udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane drogą mailową). Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie w celu zabezpieczenia roszczeń prawnych, względnie usuwane.

4. Prawa osób fizycznych Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, może żądać: a. dostępu do swoich danych osobowych oraz do wydania ich kopii; b. sprostowania danych osobowych; c. usunięcia danych osobowych; d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e. przeniesienia swoich danych osobowych.

Ponadto, każda osoba, której dotyczą dane osobowe, może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Aby skorzystać w przysługujących uprawnień należy się z nami skontaktować za pomocą e-mail’a (ksiegarnia@b-marczynski.pl) lub zgłosić stosowne żądanie bezpośrednio do Administratora danych lub pracownika księgarni. Żądanie osoby fizycznej realizowane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia, za wyjątkiem wniosku o sprostowanie danych, który rozpoznawany jest w terminie 7 dni. W celu zweryfikowania tożsamości osoby występującej z żądaniem, klient proszony jest o przesłanie skanu dowodu osobistego względnie paszportu lub rachunku, na którym widnieją dane firmy. Ani te dokumenty, ani informacje, które przedstawiają, nie są jednak wprowadzane do żadnego zbioru danych osobowych, a usuwa się je natychmiast po zakończeniu procesu weryfikacji. Działanie takie jest niezbędne dla do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO). Jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób sprzeczny z przepisami o ochronie danych osobowych, może wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych).

5. Poufność i zabezpieczenia Administrator podejmuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem lub nieupoważnionym dostępem. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym środowisku i dostępne wyłącznie dla upoważnionego personelu podlegającego obowiązkowi zachowania poufności.

6. Polityka cookies Serwis internetowy www.b-marczynski.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) w celu poprawnego działania stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (typ urządzenia, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu etc.) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową. Zebrane w ten sposób dane wykorzystywane są jednocześnie do celów statystycznych. Ich analiza ma w tym przypadku charakter anonimowy. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania plików cookies, uzyskiwania przez nie dostępu do urządzenia użytkownika, a nawet zablokowania automatycznej ich obsługi. Pamiętać należy, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Księgarnia Bożena Marczyńska-Marek jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki „Certyfikat dla małych Księgarni” i uzyskała wsparcie finansowe w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na koszty konsultingu i promocji księgarni; koszty stałe utrzymania lokalu księgarni; zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni

Instytut książki
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Certyfikat dla małej księgarni